Hernández-Martín, J., Jofre-Peralta, A. ., Comet-Bernad, M. ., Pérez-Diez, C. ., Castellote-González, I., & Compaired-Turlán, V. . (2022). Implantación de un programa de atención farmacéutica y suministro directo de medicación a un centro sociosanitario privado. Pharmaceutical Care España, 24(2), 30–42. Recuperado a partir de https://pharmcareesp.com/index.php/PharmaCARE/article/view/674